Ngā Ohu ā ngā Mātua

Me matua uru mai ngā Mātua/Kai-tiaki tamariki ki tetehi o ngā Ohu nei.

Ngā Tūmomo Ohu Mahi a ngā Mātua

Mā te mahi tahi a ngā mātua me ngā pouako te kura nei e ora ai. E whai ake nei ngā momo ohu e ārahi ana i te kura nei:

Ohu Whakahaere – Mā tēnei ohu ngā take whakahaere e kimi raraunga kōrero hei whakahoki ki te whānau mo ngā kaupapa whakahaere hoki o te kura.

Ohu Pouako – Mā te ohu nei, ngā tamariki e whakaako me ngā akoranga o ia rangi me ngā haerenga e whakarite, e whakaako, e aromatawai.

Ohu Reo

Ohu Arotake  – Mā te ohu nei ngā hikoitanga o te whānau hou e arotake, otirā ka tirohia e te ohu nei te tokopae o ngā tamariki. Mā rātou Te Aho Matua me te puka whakamārama o te kura e whakamārama ana hoki.

Ohu Kura – Ka aro te hunga nei ki ngā whakaritenga mō te kura o i ia rā, o ia rā – arā ko ngā kākahu ōkawa, ngā kākahu hākinakina me te whakarite kai mō ngā manuhiri ka whakaeke mai ki te kura, ngā moe kura me ngā noho marae.

Ohu Matāpuna – Ko tenei te rōpu e whakarite ana i te pō whakamutunga o te tau me ngā taonga pēpi mō te whakanui i a Matariki hoki.

Ohu Pūkenga – He ohu hou tēnei. Ko te tikanga, ka tono  ki ngā whānau me ō rātou tino pūkenga hei āwhina i te kura

Ohu Taiao Mauriora- He ohu hou tēnei. Ka hāngai āna mahi ki te manaaki i a Papatūānuku, i a Ranginui, nā reira ko tēnei te rōpu e whakahaere ana, e whakarite ana i ngā mahi mō te māra kai, te mahi ahutoitu (permaculture), te whakaora i a Pukehinahina hoki.

Ko te tikanga, mā tētahi mātua o ia whānau e whakauru ana ki roto i tētahi o ngā momo Ohu Mahi a ngā Mātua