Te Whare Tauawhiawhi

Te Whare Tauawhiawhi

I ahu mai te kaupapa o te Whare Tauawhiawhi i te Whare Tapawhā.[1] E whakanui ana te Whare Tauawhiawhi i te katoa o te tamaiti, taha hinengaro mai, taha wairua mai, taha tinana mai, taha whānau mai hoki.

Nā reira kua whakaritea e Te KKM o Te Rito tētahi wāhi o te akomanga, ko tōna tikanga he wāhi hei āwhina i a mātou kia tutuki pai ai ngā tikanga kua whakarite kētia mō Te Rito. He wāhi anō tēnei kia mihia te tamaiti mō āna mahi, ahakoa he aha. Ka whakahauhautia e mātou ngā tamariki katoa kia whāia tōna ake iti kahurangi.

I ngā wā whakaako katoa ko te Whare Tauawhiawhi te wāhi hei āwhina i a mātou kia hiki i ngā tikanga me ngā mahi whakahua pai o Te Rito. He wāhi anō tenei mō aua mahi kāore anō kia tutuki i te tamaiti. Ki te rāwekeweke tonu ia kāore e kore, ka mōhio ia e kore e whiwhi taonga pai mai i te Whare Tauawhiawhi.

Ko ngā taonga katoa nō te ao tūroa, pēnā i ngā kōwhatu me ngā kete harakeke. Kua whakatae ngā kōwhatu katoa, e whā ngā tae, ā, e tohu ana ngā tae e whā ki ngā taha e whā o te pia:

Waiporoporo  Ko tēnei te tae mō TE TAHA WAIRUA o ngā mahi. Ka tukuna te kōwhatu waiporoproo ki te pia i ngā wā o te karakia, i ngā wā mihimihi, i ngā wā waiata me ētahi wā ka tau  rangimarie o te tamaiti i waenganui i āna mahi.

Kahurangi  Ko tēnei te tae mō TE TAHA HINENGARO o ngā mahi. Ka tukuna te kōwhatu        kahurangi ki te pia i ngā wā whakaako me kī, ko ngā wā e aro nui ana te tamaiti kia tutuki pai ai āna mahi, ka whakahikohiko e ia ngā whakaakoranga.

Whero Ko tēnei te tae mo TE TAHA TINANA o ngā mahi. Ka tukuna te kōwhatu whero ki te  pia i ngā wā whakaako, i ngā wā ka tiaki tonu te pia i tōna tinana, i ngā wā takaro.   Ka riro te pia i ngā kōwhatu whero nei inā ka kaha tōna whakapakari tinana hei  oranga ngākau, hei pikinga waiora.

Kākāriki Ko tēnei te tae mō TE TAHA WHĀNAU o ngā mahi. Ka tukuna te kōwhatu kākāriki ki te pia i ngā wā ka manaakihia, ka awhinatia tētahi atu e te pia.

 Ka riro i ia pia tētahi konae, ka kohia mai e te pia ngā kōwhatu ki roto i tōna konae. Ka whakairihia ngā konae o ngā tamariki katoa i te wāhi Whare Tauawhiawhi o tōna akomanga ake.

I ngā wā tuku kōwhatu ki ngā tamariki ka whakaritea hoki e ngā pouako tētahi mahere piri tuku kia mōhio ai ko wai mā rātou i whiwhi kōwhatu i taua rā.

Ka kitea ngā tini painga kei roto i te mahi nei. He āhuatanga arotake anō te Whare Tauawhiawhi kia mōhio ai te hunga pakeke ko ēwhea taha o te tamaiti e whai kaha ana, ā, ko ēwhea taha rānei e ngoikore ana hei whakapakari ake. Mā tātou te whānau o Te Rito hei whakapakari, hei poipoi i ēnei āhuatanga katoa.

[1] Nā Tākuta Mason Durie te whare tapawhā i waihanga hei tohu hauora i te oranga katoa o te tangata.