Ngā Mātāpono

Ngā Mātāpono 2016-05-19T14:16:04+00:00

Kia Māori te reo i ngā wā katoa

Mā te Māori te kaupapa hei kōkiri

Kia pūmau ki ngā matāpono o Te Aho Matua

Kia whai mana a Ngāti Raukawa ki te tonga i roto i Te KKM o Te Rito