Ngā Reanga

Ngā Reanga 2016-05-16T09:33:23+00:00

Whānau Wehi Teina:          Tau 0-1

Whānau Wehi Tuakana:     Tau 1-2

Whānau Ihi:                          Tau 3-4

Whānau Mana:                     Tau 5-6

Whānau Huia:                      Tau 7-8

Wharekura:                           Tau 9-13