Pūmoana

E mihi ana ki tēnei taitamatāne a Te Orapūmau Baker. 

He tuakana a Te Orapūmau o Te Rito, ko tana tau mutunga tēnei mōna.

He toa a ia ki te whakatangi i ngā tāonga pūoro ā ka tere whakaae mai a ia māna e whakatangihia ngā taonga o Tangaroa hei reo whakaaraarra mai i ngā tamariki ki te kura.

ngā mihi ra e tama

Te Reo o te Pumoana - Pukaea 2020